Παράταση Υποβολής Στοιχείων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (UBO Register) μέχρι 31 Μαρτίου 2024

Το τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΤΕΕΔΙ) σε συνέχεια της ανακοίνωσής του με θέμα «Ειδοποίηση για καταχώρισηΤο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, με σκοπό τη βέλτιστη επικαιροποίηση του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων στη βάση της αναβαθμισμένης ψηφιακής πλατφόρμας, ανακοινώνει την παράταση της υποβολής στοιχείων των Πραγματικών Δικαιούχων για όλες τις περιπτώσεις Εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2024. Μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία, στις μη συμμορφούμενες Εταιρείες και άλλες νομικές οντότητες θα επιβάλλεται χρηματική επιβάρυνση στη βάση του Νόμου 188(Ι)/2007 περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή τωνΑντιπροσώπων και τέθηκε σε εφαρμογή στις 23/2/2021.

Μέσω του σύνδεσμου https://ubo.meci.gov.cy/ μπορούν να ενωθούν όσοι είναι εγγεγραμμένοι χρήστες του Cylogin για υποβολή των στοιχείων.

Πρόστιμα:

Υπενθυμίζεται ότι, ανεξαρτήτως της ποινικής ευθύνης ή δίωξης οποιουδήποτε προσώπου, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η εταιρική ή άλλη νομική οντότητα και κάθε στέλεχος της υπόκεινται σε πρόστιμο διακοσίων ευρώ (200 ευρώ) και περαιτέρω πρόστιμο εκατό ευρώ (100€) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης με ανώτατη χρέωση είκοσι χιλιάδες Ευρώ (20.000€).

Περισσότερες Πληροφορίες:Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή απορίες σε σχέση με το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, μπορείτε να επισκεφθείτε την ενότητα Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων στην οποία υπάρχει αναλυτική πληροφόρηση για τη διαδικασία δημιουργίας & ταυτοποίησης προφίλ, επιβολής προστίμων, FAQ’sνομοθεσία. Σε περίπτωση που το ερώτημά σας δεν απαντηθεί από το πιο πάνω υλικό μπορείτε να το υποβάλετε αποκλειστικά και μόνο γραπτώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση Ubos@meci.gov.cy

Το Επόμενο Βήμα; Τι μπορεί η Financial Consultants International να κάνει για σας;  Είμαστε στην διάθεση σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες ή υπηρεσίες.

Επικοινωνήστε μαζί μας: Τηλ: +357 22 673 800 , εμαιλ: info@fci.com.cy.