ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2024

 

Financial Consultants International ( F.C.I.) LTD παρουσιάζει το Φορολογικό Ημερολόγιο ως εργαλείο για τον καλύτερο δυνατό προγραμματισμό των φορολογικών υποχρεώσεων εταιρειών και ατόμων για το τρέχον έτος.

31 Ιανουαρίου
Υποβολή δήλωσης λογιζόμενης διανομής μερίσματος (ΤΦ 623) για τα κέρδη 2021 και πληρωμή ΕΑΕ & ΓεΣΥ.
 
31 Mαρτίου

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης εισοδήματος για το 2022 από εταιρείες (ΤΦ 4).

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης εισοδήματος για το 2022 από φυσικά πρόσωπα
τα οποία ετοιμάζουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις (ΤΦ 1).
 
30 Aπριλίου
Πληρωμή 1ης δόσης φόρου 2024 σε ασφάλιστρα ασφαλιστικών εταιρειών, κλάδου ζωής (ΤΦ 199).
 
31 Μαΐου
Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης εργοδότη για το 2023 (ΤΦ 7).
 
30 Ιουνίου
Πληρωμή ΕΑΕ & ΓεΣΥ (εαν η πληρωμή γίνεται σε φυσικό πρόσωπο) σε ενοίκια, μερίσματα & τόκους από πηγές εκτός Κύπρου, για 1ο εξάμηνο (ΤΦ 604, 612, 613).
Πληρωμή εισφορών στο ΓεΣΥ εαν η πληρωμή γίνεται σε φυσικό πρόσωπο επι των ενοικίων που πληρώθηκαν το εξάμηνο 1 του 2024 (ΤΦ 614).
 
31 Ιουλίου
Ηλεκτρονική υποβολή φορολογικής δήλωσης 2023 και πληρωμής με αυτό-φορολογία από μισθωτούς και συνταξιούχους (ΤΦ 1).
Πληρωμή τελικού οφειλόμενου φόρου για το 2023 για εταιρείες με αυτό-φορολογία και για φυσικά πρόσωπα που ετοιμάζουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις με αυτό-φορολογία, πληρωμή μέσω πύλης (κωδικός 300).
Υποβολή προσωρινής φορολογίας 2024 και πληρωμή 1ης δόσης μέσω πύλης (κωδικοί 200 & 213).
 
31 Αυγούστου
Πληρωμή 2ης & 3ης δόσης φόρου 2024 σε ασφάλιστρα ασφαλιστικών εταιρειών, κλάδου ζωής (ΤΦ 199).
 
Πληρωμή 2ης δόσης φόρου 2023 σε ασφάλιστρα ασφαλιστικών εταιρειών, κλάδου ζωής (ΤΦ199).
 
31 Δεκεμβρίου
Πληρωμή 3ης δόσης φόρου 2024 σε ασφάλιστρα ασφαλιστικών εταιρειών, κλάδου ζωής (ΤΦ 199).
Πληρωμή ΕΑΕ & ΓεΣΥ (εαν η πληρωμή γίνεται σε φυσικό πρόσωπο) σε ενοίκια, μερίσματα & τόκους από πηγές εκτός Κύπρου, για 2ο εξάμηνο (ΤΦ 604, 612, 613).
Πληρωμή εισφορών στο ΓεΣΥ εαν η πληρωμή γίνεται σε φυσικό πρόσωπο επι των ενοικίων που πληρώθηκαν το 2ο εξάμηνο του 2024 (ΤΦ 614).
Υποβολή προσωρινής φορολογίας 2024 και πληρωμή 2ης δόσης μέσω πύλης (κωδικοί 200 & 213).
Τέλος Κάθε Μήνα
  • Πληρωμή φόρου που αποκόπτεται από τον μισθό υπαλλήλων τον προηγούμενο μήνα (PAYE) ΤΦ 61.
  • Καταβολή εισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων και ΓεΣΥ εργαζομένων.
  • Πληρωμή Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς (ΕΑΕ) και ΓεΣΥ (εάν η πληρωμή γίνεται σε φυσικό πρόσωπο) που παρακρατείται σε μερίσματα και τόκους, που πληρώθηκαν τον προηγούμενο μήνα (ΤΦ 603/603).

  • Πληρωμή παρακρατήσεων σε εισοδήματα στη Δημοκρατία σε μη-Κύπριους κάτοικους (ΤΦ 11).

Financial Consultants International F.C.I. LTD

Η F.C.I. LTD, με την έμπειρη ομάδα της, μπορεί να σας βοηθήσει αποτελεσματικά με όλες τις διαδικασίες υποβολής φορολογικών δηλώσεων και απόκτησης φορολογικής κατοικίας στην Κύπρο. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα.

Για περισσότερες πληροφορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

info@fci.com.cy     | +357 22 673 800   | www.fci.com.cy