ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2023

Financial Consultants International ( F.C.I.) LTD παρουσιάζει το Φορολογικό Ημερολόγιο
ως εργαλείο για τον καλύτερο δυνατό προγραμματισμό των φορολογικών υποχρεώσεων εταιρειών
και ατόμων για το τρέχον έτος.
31 Ιανουαρίου
Υποβολή δήλωσης λογιζόμενης διανομής μερίσματος ΤΦ 623 για το έτος 2020 και πληρωμή ΕΑΕ & εισφορών στο ΓΕΣΥ.
 
31 Mαρτίου

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης εισοδήματος 2021 από εταιρείες (ΤΦ4).

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης εισοδήματος για το 2021 απο φυσικά πρόσωπα τα οποία ετοιμάζουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις (ΤΦ1).

 
30 Aπριλίου
Πληρωμή 1ης δόσης φόρου για το 2023 σε ασφάλιστρα ασφαλιστικών εταιρειών, κλάδου ζωής (ΤΦ199).
 
31 Μαΐου
Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης εργοδότη για το 2022 (ΤΦ7).
 
30 Ιουνίου
Πληρωμή έκτακτης αμυντικής εισφοράς (ΕΑΕ) και εισφορές στο ΓΕΣΥ για το 1ο εξάμηνο 2023 σε ενοίκια, αν δεν έγινε παρακράτηση από ενοικιαστή και σε μερίσματα και τόκους από εξωτερικό (ΤΦ 604, 612, 613).
Ετήσιο Τέλος Eταιρείας €350, πληρωτέο στον Έφορο Εταιρειών για το 2023.
 
31 Ιουλίου
Υποβολή προσωρινής φορολογίας 2023 και πληρωμή 1ης δόσης φόρου, μέσω πύλης (κωδικοί 200 & 213).
Ηλεκτρονική υποβολή φορολογικής δήλωσης 2022 και πληρωμής με αυτό-φορολογία από μισθωτούς και συνταξιούχους που το εισόδημα δεν προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα (ΤΦ1).
 
01 Αυγούστου
Πληρωμή τελικού οφειλόμενου φόρου για το 2022 για εταιρείες με αυτο-φορολογία  για φυσικά πρόσωπα που ετοιμάζουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις με αυτο-φορολογία, πληρωμή μέσω πύλης (κωδικός 300).
 
31 Αυγούστου
Πληρωμή 2ης δόσης φόρου 2023 σε ασφάλιστρα ασφαλιστικών εταιρειών, κλάδου ζωής (ΤΦ199).
 
31 Δεκεμβρίου
Υποβολή αναθεωρημένης δήλωσης υπολογισμού προσωρινής φορολογίας (αν εφαρμόζεται) και πληρωμή 2ης δόσης προσωρινού φόρου για το 2023. 
Πληρωμή έκτακτης αμυντικής εισφοράς (ΕΑΕ) και εισφορές στο ΓΕΣΥ για το 2ο εξάμηνο 2023 σε ενοίκια, αν δεν έγινε παρακράτηση από ενοικιαστή και σε μερίσματα και τόκους από εξωτερικό (ΤΦ604, 602, 614).
Πληρωμή 3ης δόσης φόρου 2023 σε ασφάλιστρα ασφαλιστικών εταιρειών, κλάδου ζωής (ΤΦ199).
 
Τέλος Κάθε Μήνα
 • Πληρωμή φόρου που αποκόπηκε από τον μισθό και τα φιλοδωρήματα υπαλλήλων (PAYE) ΤΦ 61.
 • Καταβολή εισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων εργαζομένων και ΓΕΣΥ.
 • Πληρωμή έκτακτης αμυντικής εισφοράς (ΕΑΕ) και ΓΕΣΥ (εάν η πληρωμή γίνεται σε
  φυσικό πρόσωπο) που παρακρατείται σε μερίσματα τόκους, ενοίκια, όταν ο
  ενοικαστής είναι εταιρεία ή συνερταιρισμός ή Κυβερνηση ή Κυβερνητικός
  Οργανισμός (ΤΦ603/ 602/ 601).
 • Πληρωμή παρακρατήσεων σε εισοδήματα στη Δημοκρατία σε μη-Κύπριους κάτοικους (ΤΦ 11).

Financial Consultants International F.C.I. LTD

με την έμπειρη ομάδα της μπορεί να σας βοηθήσει με όλες τις διαδικασίες

υποβολής φορολογικών δηλώσεων και απόκτησης καθεστώτος

φορολογικής κατοικίας στην Κύπρο.
Για περισσότερες πληροφορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

info@fci.com.cy   | +357 22 673 800  | www.fci.com.cy