Φορολογική Ενημέρωση – Αύγουστος 2021

Παράταση υποβολής και καταβολής τελικού φόρου 2020 για εταιρείες, μισθωτούς – συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες.

Με Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2021 δόθηκαν οι πιο κάτω παρατάσεις:

Υποχρέωση  Παράταση προθεσμίας 
Καταβολή της πρώτης δόσης της προσωρινής φορολογίας για το έτος 2021

Πληρωμές Φόρων και Εισφορών γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω:

  • της Φορολογικής Πύλης στο https://taxportal.mof.gov.cy/ τόσο των εμπρόθεσμων όσο και των εκπρόθεσμων οφειλών (συμπεριλαμβανομένων τόκων και επιβαρύνσεων)
  • της ιστοσελίδας της JCCSmart στο www.jccsmart.com για εμπρόθεσμες οφειλές.
 

31 Αυγούστου 2021

Πληρωμή του τελικού οφειλόμενου φόρου (σύμφωνα με τη σχετική δήλωση φόρου εισοδήματος) για το φορολογικό έτος 2020 για εταιρείες και ελεύθερους επαγγελματίες με κύκλο εργασιών που υπερβαίνει το ποσό των 70.000 € και με υποχρέωση σύνταξης ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων.

30 Σεπτεμβρίου 2021

Ηλεκτρονική υποβολή της προσωπικής φορολογικής δήλωσης 2020 από εργαζόμενους και συνταξιούχους (Έντυπο TD1 – Υπάλληλος) των οποίων το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα υπερβαίνει τα 19.500 € και πληρωμή του τελικού οφειλόμενου φόρου, σύμφωνα με τη σχετική δήλωση φόρου εισοδήματος.

 

30 Νοεμβρίου 2021

Ηλεκτρονική υποβολή της προσωπικής φορολογικής δήλωσης 2020 από εργαζόμενους και συνταξιούχους (Έντυπο TD1 – Υπάλληλος) των οποίων το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα υπερβαίνει τα 19.500 € και πληρωμή του τελικού οφειλόμενου φόρου, σύμφωνα με τη σχετική δήλωση φόρου εισοδήματος.

 

30 Νοεμβρίου 2021

Η Φορολογική Υπηρεσία ανακοίνωσε επίσης ότι, η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 2020 για μισθωτούς και συνταξιούχους καθώς και για ελεύθερους επαγγελματίες με κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει το ποσό των €70.000, είναι πλέον διαθέσιμη μέσω του Taxisnet.

Είμαστε στην διάθεσή σας για να σας βοηθήσουμε να τηρήσετε τις παραπάνω προθεσμίες, επικοινωνήστε μαζί μας τώρα info@fci.com.cy!