ONE-STOP SHOP ΓΙΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΘΕ ΠΕΛΑΤΗ

Πλήρεις και άκρως ελκυστικές λύσεις με εγγύηση την πολυετή εμπειρία σε λογιστικά – χρηματοοικονομικά – εταιρικά και τραπεζικά θέματα

 

Ποιοι Είμαστε
Η F.C.I. Ltd παρέχει ολιστικές υπηρεσίες σε άτομα και εταιρείες, με εξειδίκευση στις διασυνοριακές δραστηριότητες. Έχουμε εργασθεί για δεκαετίες στον κλάδο, έτσι κατανοούμε πλήρως τις ανάγκες των πελατών μας. Εστιάζουμε την προσοχή μας στη παροχή ουσιαστικών επαγγελματικών υπηρεσιών με επιδίωξη την επίτευξη υψηλότερων αποδόσεων μέσω συνετού χειρισμού των επιχειρηματικών και οικονομικών τους πόρων, τόσο στη επιτόπια όσο και στην διεθνή αγορά.

Υπηρεσίες Προσαρμοσμένες στις Σημερινές Απαιτήσεις
Η F.C.I. Ltd (Financial Consultants International) δραστηριοποιείτε στο τομέα των λογιστικών – παροχή διεθνών υπηρεσιών – οικονομικών και εταιρικών συμβουλευτικών υπηρεσιών από το 1975, ενώ από το 2016 διατηρεί και γραφείο αντιπροσώπευσης στην Αθήνα.

Όπως αναφέρει η κα Άντρη Καλοπετρίδη Κωνσταντινίδη, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας τα τελευταία είκοσι χρόνια, η παγκοσμιοποίηση ίσως να μην είναι πλέον επιλογή.

Οι κυπριακές επιχειρήσεις αναπτύσσουν όλο και περισσότερο δραστηριότερες ή συνεργασίες στο εξωτερικό αλλά έχουν επίσης να αντιμετωπίσουν τον παγκόσμιο ανταγωνισμό και τις διεθνείς εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Οι τράπεζες και άλλοι δανειοδοτικοί οργανισμοί δεν είναι πρόθυμοι να διαπραγματευτούν δάνεια/ διευκολύνσεις ή και να διατηρήσουν λογαριασμούς χωρίς έγκυρες και έγκαιρες καταστάσεις.

Επιπρόσθετα με τις σημερινές απρόβλεπτες οικονομικές συνθήκες και τις αυξανόμενες απαιτήσεις του κράτους και των τραπεζών, τα αξιόπιστα οικονομικά δεδομένα και ο σωστός εταιρικός – φορολογικός και χρηματοοικονομικός προγραμματισμός είναι αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε. Η F.C.I. Ltd, είναι ο στρατηγικός σύμμαχος στο σημερινό δύσκολο οικονομικό περιβάλλον.

Στην F.C.I. LTD, αναπτύσσουμε σταθερά τον κύκλο υπηρεσιών μας, επανδρώνουμε και εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας και επεκτείνουμε το δίκτυο συνεργατών μας, ώστε να λειτουργούμε ως one-stop shop όπου παρέχουμε εξατομικευμένες λύσεις για τη πλήρη υποστήριξη των απαιτητικών αναγκών των πελατών μας.

Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα διασυνοριακών υπηρεσιών που καλύπτει τον τομέα των τεχνο-οικονομικών, λογιστικής – ΦΠΑ και μισθοδοσίας. Εξειδικευμένες υπηρεσίες για νεοσύστατες επιχειρήσεις, ετοιμασία τεχνο-οικονομικών μελετών για νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, μελέτες βιωσιμότητας/ταμειακής ροής, ανοίγματα και διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών, αναδιοργάνωση δανείων, επενδύσεις στην Κύπρο και εξωτερικό, μετανάστευσης και μεταφορά φορολογικής έδρας.

Η εταιρεία μας συμμορφώνεται πλήρως συμμορφωμένη με τα διεθνή πρότυπα. Είμαστε εγκεκριμένη εταιρεία ως Παροχέας Διοικητικών Υπηρεσιών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC) και ως Πάροχος Υπηρεσιών του Κυπριακού Προγράμματος Επενδύσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Συνεχίζουμε να προσφέρουμε δυναμικά, ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη περαιτέρω θωράκιση των επιχειρήσεων απέναντι στις προκλήσεις, ούτως ώστε να διασφαλίζεται μια πορεία βιώσιμης ανάπτυξης, τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.

Η ζωή για τον άνθρωπο είναι ένα ταξίδι, το ίδιο είναι και για την επιχείρηση, κυρίως για την νεοσύστατη. Η συνεχής αλλαγή είναι το μόνο σταθερό. Το επιτυχημένο ταξίδι χρειάζεται συνετό προγραμματισμό και συμπόρευση με τους κατάλληλους και σωστούς συμβούλους.